3PL Çözümler

3PL Çözümler

3PL Çözümler
Firmalar, işlerinin gereği olarak yürütmekte oldukları tedarik zinciri yönetimi fonksiyonlarının bir kısmını ya da tamamını dış kaynak kullanımı (outsourcing) ile etkinleştirebilmektedirler.

Böylelikle kendi asli işlerine odaklanabilmekte ve lojistik çözümleri verimlilik esası ile diğer firmalardan temin edebilmektedirler.

DAB dış kaynak kullanımını tercih edecek firmalara daha kaliteli servisi daha düşük maliyet ile sunmayı taahhüt etmekte ve buna uygun olarak proje ve fizibilite çalışmalarını yürüterek anlaşma öncesi sunumlarını yapmaktadır.

Maliyet yapısını açık hesap olarak müşterilerine sunmayı prensip edinmiş DAB, müşterileri ile uzun süreli stratejik işbirliğini hedeflemektedir. İş ortakları ile işbirliği süresince sürekli iyileştirme ve şeffaflık ilkesi ile hareket eden DAB, JVC (Joint Value Creation) uygulamaları sayesinde maliyet avantajı sunmaktadır.