İade (Tersine) Lojistik

İade (Tersine) Lojistik

İade (Tersine) Lojistik
Hasarlanmış, son tüketim tarihi geçmiş ya da benzer herhangi bir sebepten dolayı müşteri tarafından istenmeyen ürünlerin, yeniden değerlendirilmesi veya standartlara uygun olarak bertaraf edilmesi amacıyla, ulaştığı son noktadan çıkış yaptığı noktaya, en uygun maliyet ve verimlilik ile geri dönmesi iade lojistiği (tersine lojistik) olarak tanımlanmaktadır.

İade lojistiği yalnızca ürünlerin fiziksel olarak bir noktadan diğerine taşınmasını değil, aynı zamanda bu işin tüm detayları ile planlanmasını, düzenlenmesini, doğru şekilde akmasını ve en iyi şekilde yönetilmesini de kapsamaktadır.

Bu akış yalnızca bitmiş ürünleri değil, aynı zamanda hammadde, ambalaj malzemesi, yarı mamül, ürün altı palet ve benzeri tüm ürün gruplarını içerebilir. Tüm bu ürün grupları hesaba dahil edildiğinde ortaya çıkan toplam maliyet ve yeniden değerlendirilmeyen ya da bertaraf edilmeyen ürünlerin çevremize olan olumsuz fiziksel etkisi çok ciddi boyutlara ulaşmaktadır.

Uzun yıllardır vakit ve enerji kaybı olarak görülmekte olan iade lojistiği, firmalar arası rekabetin ve müşteri memnuniyetinin öneminin artması, kar marjlarının gittikçe daralması ve çevre sorumluluğu bilincinin yayılması gibi yukarıda özetlenen sebeplerden ötürü giderek önem kazanmaktadır. Dolayısıyla, hem lojistik servis sağlayıcılar, hem de son noktaya ürün göndermekte olan tedarikçiler iade lojistiği konusuna yaptıkları yatırımları arttırmak ve daha fazla kaynak ayırarak ürünlerinin geriye doğru akışını en uygun şekilde yönetmek, optimize etmek durumundadırlar.

DAB, iade lojistiğinde de müşterilerine en iyi ve kaliteli hizmeti verme konusunda birikimini butik hizmet verme anlayışıyla birleştirerek iadelerin tasniflenmesi, stoğa kazandırılması ya da imha edilmesi süreçlerini müşterileri için yönetmektedir.