Kalite Güvence Sistemleri

Süreçlere müşteri beklentilere uygun olarak yoğunlaşan bir kalite anlayışımız bulunmaktadır.

Kalite Güvence Programının ana unsurları çalışanlar, ekipmanlar, bina, bilgi teknolojileri ve ürünler olup programın yürütülmesindeki ana prensipler özetle aşağıdaki gibidir.

A. Liderlik: Şirket yönetimi ve çalışanlar KG`nin bir şirket politikası olduğunu benimseyip sahipleneceklerdir.

B. Eğitim : Çalışanlar yaptıkları işin gerekleri ve KG hedef ve politikaları konusunda düzenli ve kayıtlı eğitimlere tabi tutulmaktadırlar.

C. Prosedürler: Yapılan işin ve kalitenin yaratılması ve sürdürülebilmesi için tüm iş ve malzeme akışları ve görev tanımları yazılı ve standart olarak dökümante edilmelidir.

D. Fiziki Binalar: Tüm yapılar ürün ve çalışanlara zarar vermeyecek nitelik ve bakımda tasarlanmalı ve bulundurulmalıdır.

E. Temizlik ve Düzen : Tüm çalışma alanları ve sosyal alanlar, ekipman vb. unsurlar periodik çizelgelerle takip edilecek bakım ve temizlik programlarına bağlı olacak, belirlenmiş standartlar dahilinde bulundurulmalıdır.

F. Kontrol & Geri Bildirim: Kurulan tüm kayıtlı sistemler belirli takvim dahilinde denetlenecek olup bulgular ve iş ortamından (müşteriler, çalışanlar, nihai tüketiciler vb.) gelebilecek geri beslemeler sistemin devamlılığı ve gelişmesi için kullanılmalıdır.

G. Kayıt ve Takip : Sistemin önceden belirlenen önemli fonksiyon ve parametreleri ölçümlenecek, tüm kullanılan evrakların kayıtları tutulacak ve bunlar ihtiyaç halinde ve/veya iş takip ve geliştirmede kullanılacaktır.


Kalite Güvence Sistemleri

Diğer Eğitimlerimiz