İş Güvenliği

Günümüzde işletmeler serbest piyasa koşullarında firma devamlılığını sağlamak ve kar elde etmek gibi hedeflerle birbirleriyle kıyasıya rekabet etmektedirler. Bu nedenle rekabet avantajı sağlayacak tüm unsurlar değerlendirilmekte ve farklılık yaratarak rakiplerden bir adım öne geçme gayretleri giderek artmaktadır.

Firmaların bilgi paylaşımının üst seviyede olduğu günümüz koşullarında üretim maliyetleri benzerlik göstermekte ve rekabet avantajı için lojistik, iş güvenliği ve sağlığı gibi unsurlarda optimizasyonun sağlanması önem arz etmektedir. Ülke ve firma bütçelerinde önemli bir yer tutan lojistik faaliyetlerin uygun planlanması ve verimlilik esasına göre icrası önemli kazanımları beraberinde getirebileceği gibi yer ve zaman faydaları ile katma değer oluşturulmuş olacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları hem firma prestijinin, hem çalışan memnuniyetinin ve işçi sağlığının korunması sağlar. Hem de işverenin kanuni zorunluluklarını yerine getirmesinin ötesinde iş sağlığı ve güvenliği harcamalarından daha fazla kazancı bu uygulamalar vesilesi ile sağlayacak olması nedeni ile rekabet avantajı sağlamaktadır. Lojistiğin kendisinin doğru değerlendirilmesi bir rekabet avantajı oluştururken, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının gerektiği gibi yapıldığı bir lojistik faaliyette bu avantaj artmaktadır.

Kişisel yaralanmaları önlemek: 
İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin desteklenmesi ve kurallara uyulmasını sağlayarak güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması.

İnsan sağlığını etkileyecek durumların ortadan kaldırılması: 
Endüstriyel sağlık, temizlik ve düzen programlarının uygulanması ile sağlıklı temiz bir çalışma ortamın sağlanması.

İş sağlığı ve güvenliği anlayışının tüm çalışanlar arasında yayılmasını sağlamak: 
Şirketin tüm iletişim imkânlarının kullanılmasıyla, İş Güvenliği prensipleri, programları ve hedefleri konusunda çalışanların bilgi sahibi olmasının sağlanması.

Yangın riskini azaltmak:
Yangın riskini azaltmak ve önlemek için, parlayıcı / patlayıcı ortam ve maddeleri belirleyerek, gerekli kontrol sistemleri ile ekipmanların sağlanması.

Malzeme hasarlarını önlemek: 
Güvenli çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi ile ekipmanlarda düzenli kontrol ve önleyici bakım programlarının yapılmasının sağlanması. Kazaların ve yangınların önlenebilmesi tüm çalışanların ve yöneticilerin aktif desteği ile olur. Her yönetici amiri olduğu çalışanlara örnek olmalı, çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki sorumluluklarını hatırlatarak bu konudaki gayretlerini desteklemelidir.

Sağlık ve güvenliğe ilişkin yasal zorunluluklara uygun çalışan bir organizasyon yaratmak: 
DAB, İş kanunun 77. maddesinden 90. maddesine kadar tarif edilmiş olan yasal zorunluluklara uymayı, 78. ve 89. maddelere dayanarak çıkartılmış olan tüzük ve yönetmeliklere ve ayrıca yerel otoriteler tarafından alınmış olan kararlara uymayı taahhüt eder ve işyerinde uygular.

Sağlık ve güvenlik sistemlerinin ilgili uygulamalarını gerçekleştirmek, yerleştirmek ve düzenli olarak kontrol etmek:
DAB; çalışma alanlarında uygulanabilir bütün sağlık ve güvenlik sistemlerini değerlendirmeyi, uygun olanı yerleştirmeyi, yerleştirilen sistemi sürekli geliştirmeyi ve düzenli olarak bu sistemlerin işleyişini kontrol etmeyi taahhüt eder.

DAB sağlık ve güvenlik prosedür ve talimatları hazırlamak ve sürekli güncellemek:
DAB; Sağlık ve Güvenliğin yaşayan bir süreç olduğunun farkındadır. Yasal, teknik ve zamana bağlı değişiklikler izlenir, geçerliliği kalmamış olan uygulamaların yerine yenileri geliştirilir.


İş Güvenliği

Diğer Eğitimlerimiz